Pokud nemáte střechu z eternitových tašek, tak by neměl být problém nainstalovat panely i na Vaší střechu. Pokud však máte střechu plechovou, pálených či betonových tašek. Pokud máte plochou střechu, také by to neměl být problém.
U starších domů – resp. starších střech však doporučujeme posudek statika k možnému zatížení střechy.