Fotovoltaická elektrárna žádnou velkou údržbu nepotřebuje. Pokud bydlíte v místě, kde je například vysoká prašnost, je potřeba čas od času panely umýt.

Dále je dle ČSN a platné legislativy vyžadována pravidelná revize. Ta se, dle typu elektrárny dělá co dva, až čtyři roky.