Obecně není potřeba, pokud je elektrárna k vlastní spotřebě – potom to není zařízení k výrobě elektřiny, ale jen technické zařízení stavby. Na stávajících budovách se jedná buď o změnu již dokončené stavby, nebo její stavební úpravu. Stavební povolení je totiž potřeba zejména, pokud by instalace FVE měnila účel užívání, zasahovala do nosných konstrukcí, nebo zásadně měnila vzhled stavby. Dále je potřeba, pokud se objekt nachází krajinné památkové zóně, či chráněné krajinné oblasti, nebo pokud je kulturní památkou sám objekt.