Tepelná čerpadla jsou stále více a více populární. Vybudovaly si své místo na seznamu možných vytápěn novostaveb. Má však smysl o něm uvažovat, když potřebujete vyměnit kotel ve starém domě?

 

Tepelné čerpadlo ve starém domě – ano či ne?

Tepelné čerpadlo se hodí i do starých domů. Je však potřeba vzít v potaz pár bodů. Nejprve je důležité zkalkulovat tepelné ztráty objektu, které určují potřebný výkon zařízení. Jako další je potřeba zjistit reálnou spotřebu tepla. Tu zjistíte na vyúčtování od svého dodavatele, ale nejlepší volbou bývá provést energetický audit, jenž odhalí přesná místa, kudy z domu teplo uniká. Před pořízením tepelného čerpadla je potřeba tyto defekty odstranit. Díky tomu se sníží tepelná ztráta budovy a není potřeba investovat do vysoce výkonného zařízení.

Čím vyšší tepelnou ztrátu domu tepelné čerpadlo musí pokrýt, tím vyšší bude vaše počáteční investice. Před instalací si proto pečlivě promyslete, zda ve vašem případě vychází v úvahu zateplení domu, jinak na úsporu energií ze strany státu budou nadále narůstat a do budoucna budou standardem pasivní domy s minimální spotřebou.

 

Vysokoteplotní čerpadlo – nutnost nebo přepych?

Hlavní nevýhodou tepelných čerpadel je, že vodu v otopné soustavě ohřívají pouze na nízkou teplotu ve srovnání s tradičními způsoby vytápění.

Starší domy s kotlem na pevná paliva mají většinou samotížnou otopnou soustavu. V tom případě je zpravidla teplosměnná plocha radiátorů dostatečná a lze nainstalovat klasické tepelné čerpadlo.

Využívá-li dům otopnou soustavu poháněnou oběhovým čerpadlem, záleží na teplotním spádu otopné soustavy. Standardní tepelné čerpadlo lze instalovat, pokud je teplotní spád nižší než 55/45 °C. Při vyšším teplotním spádu nebude teplosměnná plocha radiátorů dostatečná pro předání potřebného množství tepla při velmi nízkých venkovních teplotách. V tom případě máte několik možností.

Vysokou tepelnou ztrátu domu lze korigovat zateplením budovy. Pokud dům není zateplen, je možná instalace vysokoteplotního tepelného čerpadla. Jeho instalace je však spojena nejen s vysokými pořizovacími náklady, ale také s nákladným provozem. Přesto je možné, že při nízkých teplotách nebude jeho výkon stačit.

 

Výběr tepelného čerpadla pro starý dům

Z hlediska typu tepelného čerpadla neexistuje jeden druh, který by byl pro starší dům vhodnější. Při rozhodování o vhodném typu se tak můžete řídit běžnými pravidly pro výběr tepelného čerpadla. V České republice je nejoblíbenějším typem tepelného čerpadla vzduch/voda, jehož instalaci lze provést téměř u všech staveb. Zpravidla je spojeno s nižší investicí, protože nevyžaduje nákladné zemní práce.

Na druhou stranu v chladnějších oblastech bývá vhodnější využít typ země/voda, který lépe pokrývá požadovaný výkon i při teplotách pod nulou. Tepelné čerpadlo země/voda lze instalovat dvěma způsoby – pomocí hlubinného vrtu nebo položením plošných kolektorů. V tom případě je nutné, aby podloží nebyla skála, u druhého zmíněného způsobu je navíc potřeba mít k dispozici dostatečný prostor na pozemku bez budov, bazénu nebo stromů.

Cena tepelného čerpadla se pohybuje od 150-250 tisíc korun, což znamená návratnost přibližně 2-6 let v závislosti na konkrétních podmínkách. Kvalitní firma by vám měla vypracovat návrh na realizaci pro váš dům zdarma tak, abyste dosáhli maximální úspory.